Virtuel ledelse under corona-krisen - nye krav til danskledelse (VirtLed)


Abstract:

Dette projekts formål er at belyse, hvordan ledelser tackler personaleledelse virtuelt under corona-krisen. God ledelse er afgørende for medarbejdernes trivsel, og er af endnu større betydning i en tid, hvor medarbejderne ikke er fysisk på arbejdspladsen.Ved explorative interviews og en survey belyses de udfordringer som ledelser møder ved virtuel ledelse og de løsninger, som findes på arbejdspladserne. Projektet leverer bud på best practices for virtuel ledelse i krisesituationer -men også efter krisen. Det er således vigtigt at understrege, at projektet vil belyse, hvilke tiltag der får blivende effekt udover krisen.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Innovationsfonden

Samarbejdspartnere:

Københavns Universitet

Status:

Afsluttet

Startdato:

14-04-2020

Slutdato:

31-10-2020

The page was last edited by: Dean's Office of Research