Projektdeltagere

Otto Mønsted gæsteprofessorat - Mark Johannes Christensen (RR Mark Johannes Christensen)


Abstract:

Formålet med gæsteprofessoratet er at udvikle forskning inden for det vigtige forskningsfelt som er udlicitering. Mange private og offentlige virksomheder benytter i høj grad udlicitering og økonomistyringens ideale rolle er at kunne levere kalkulationer, der beregner økonomiske effekter af udlicitering. Institut for Regnskab og Revision bidrager pt. med at belyse samspillet mellem detoffentlige og private, herunder især offentlige virksomheders udlicitering og det økonomiske grundlag, der stilles til rådighed for sådanne beslutninger og arrangementer. Mark Christensen er en førende regnskabsekspert indenfor offentligt regnskabsvæsen og er den absolut mest citerede forsker inden for området Accrual Accounting, som er det fagområde, der har til formål at studere økonomiinformation til beslutningstagningsformål. Opholdet har til formål at styrke det internationale samarbejde, og bl.a. skrive 2 internationale forskningsartikler til ansete udenlandske peer-reviewed tidsskrifter, så som Accounting, Organizations and Society eller Contemporary Accounting Research. Forskningssamarbejdet sker i regi af CBS' forskningsplatform Public-Private-Partnerships, og vil således udvikle forskningssamarbejdet med gæsteprofessoren.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Otto Mønsteds Fond

Samarbejdspartnere:

Southern Cross University

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-04-2015

Slutdato:

28-06-2015

The page was last edited by: Dean's Office of Research