FDI productivity spillovers (Spillovers)


 

Abstract:

Projektet har til formål at undersøge om udenlandske direkte investeringer har en positiv effekt på indenlandske virksomheders produktivitet. Vi hævder, at denne effekt afhænger af den `absorptive capacity’ som de indenlandske virksomheder har. Ved at måle denne absorptive capacity med hjælp
af den teknologiske afstand der er mellem indenlandske og udenlandske virksomheder, formulerer vi den hypotese, at forholdet mellem afstand og produktivitets forbedringer kan beskrives gennem et omvendt U-funktion. Vores bidrag til litteraturen er om hvordan vi måler produktivitet af globale
virksomheder. Gennem deres verdens omspændte operationer kan disse virksomheder forholdsvis nemt ændre deres regneskab aktivitet og dermed skjule deres sande produktivitet i et bestemt land. Den slags mis-rapporteringer er almindlige når virksomheder betaler forskelige skatter i de forskellige lande. Ved at bruge et unikt panel dataset der opfanger alle Europæiske virksomheder og deres ejerskabsstruktur, og ved at bruge skatteforskelle som et instrument for at korrigere produktivitetsmålinger, vil vi teste om der er positive effekter og om de forholder sig som vores omvendt U-funktion hypotese siger.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

DFF/FSE/FP2

Status:

Igangværende

Startdato:

01-08-2014

Slutdato:

31-07-2018

The page was last edited by: Dean's Office of Research