Projektdeltagere

itGrows - Module-based IT platform for optimizing horticultural production (itGrows)


Abstract:

Et nyt innovativt klimastyrings- og managementsystem til det globale gartnerierhverv skal skabes (itGrows). itGrows sigter mod de særlige behov i de højteknologiske gartnerier. Systemet skal sikre de nyeste teknologier til erhvervet og sammenknytte og videreudvikle de nuværende systemer. I dag er standarden typisk en computer med flere forskellige IKT systemer til energistyring, klimastyring, beslutningsstøtte, der kommunikerer med et voksende antal sensorer og aktuatorer. Systemerne kommer typisk fra flere leverandører og kommuniker oftest ikke med hinanden. Projektets ide er at udvikle et system, der vil være unikt på verdensplan og rummer både biologiske og økonomiske aspekter af planteproduktionen. itGrows sikrer innovativt hardware, business intelligence, netbaseret videndeling, global rådgivning m.m. til gartnerierhvervet. Derved sikres en fremtidig produktion af bæredygtige såvel som konkurrencedygtige danske gartneriprodukter. Visionen er, at itGrows skal medvirke til at sikre en markant stigning i den danske eksport af teknologiløsninger indenfor gartneriområdet.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Højteknologifonden

Institut:

Institut for Informatik

Samarbejdspartnere:

Gartnerirådgivningen, AgroTech, Eglu A/S, Senmatic A/S, Aarhus Universitet, Gartneriet Hjorteberg I/S

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-09-2010

Slutdato:

29-09-2014

The page was last edited by: Dean's Office of Research