Projektdeltagere

Strategisk innovation som relation mellem designdrevne organisatoriske processer og ledelsesperspektivet (Strat-inno)


Abstract:

Projektet er praksisnært og har til formål at undersøge om, og i givet fald hvordan en organisation kan arbejde med strategisk innovation, forstået som kontinuerlig, systematisk, processuel, innovation. Redskabet er designtænkning som kulturel praksis og innovationskatalysator, og processerne ses fra et ledelsesmæssigt perspektiv. Den konkrete organisation er den danske IT virksomhed BEC, der leverer IT-løsninger til finanssektoren og har hovedkontor i Roskilde.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Innovationsfonden

Institut:

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Samarbejdspartnere:

Bankernes EDB Central

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-01-2015

Slutdato:

31-12-2017

The page was last edited by: Dean's Office of Research