Revisors erklæringer (FSR) (Revisor)


Abstract:

FSR – danske revisorer oplever en stigende interesse for information, som dokumenterer betydningen af revisors arbejde og værdiskabelse i erhvervslivet. Interessen hænger bl.a. sammen med, at revision og revisors funktion i bredere forstand på baggrund af den finansielle og økonomiske krise hyppigere og hyppigere er genstand for mediernes interesse, politisk debat og reguleringsmæssige overvejelser.Projektet skal derfor bidrage til at kortlægge typen og omfanget af erklæringer med og uden sikkerhed, som afgives af revisor uden for lovpligtig revision. Det antages i denne sammenhæng, at andre opgavetyper end lovpligtig revision spiller en betydelig rolle for mange regnskabsbrugere, revisorer og revisionsvirksomheder i mange forskellige sammenhænge, hvor der er behov for at tilføre troværdighed om og yde assistance med transaktioner og øvrige genstandsfelter. Omfanget af disse erklæringsformer er imidlertid i dag skjult, og der mangler præcis viden på området.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

FSR - danske revisorer

Samarbejdspartnere:

FSR - danske revisorer

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-10-2013

Slutdato:

31-08-2014

The page was last edited by: Dean's Office of Research