Projektdeltagere

Fra Idé til Virksomhed (Idea to Venture)


Abstract:

I løbet af kurset studerende forventes at udvikle evnen til kritisk at analysere og diskutere teori, metoder og begreber i forbindelse med iværksætteri og innovation i små virksomheder - og hvordan man anvender den teoretiske viden om det virkelige liv sager. Formål: Efter at have afsluttet kurset skal den studerende kunne: • Forstå og kritisk reflektere over de teorier, begreber, værktøjer og cases, der er omfattet i kurset. • Kende de strategiske udfordringer, iværksættere står over for, og vælge strategier for at overvinde udfordringerne • Anvende teorier og begreber om real-life cases

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Fonden for Entreprenørskab

Institut:

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Status:

Afsluttet

Startdato:

10-08-2011

Slutdato:

31-12-2012

The page was last edited by: Dean's Office of Research