Regulering/governance vedr. Cybersecurity


Abstract:

Projektet varer 4 måneder. I den periode kortlægger CBS LAW de efterhånden mange regler, der gælder vedr. cybersikkerhed, etablerer et netværk med relevante virksomheder og myndigheder på området, og de udarbejder en ansøgning vedr. et større projekt, der har til formål at etablere en platform, hvor danske virksomheder og myndigheder kan få nem og letforståelig information om, hvilke regler der gælder om cybersikkerhed, og hvordan disse regler efterleves i praksis.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Center for Cybersikkerhed

Institut:

CBS Law

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-11-2019

Slutdato:

31-01-2020

The page was last edited by: Dean's Office of Research