Projektdeltagere

G-dagsordning og midlertidig hjemsendelse


Abstract:

Arbejdsmarkedsstyrelsen har igangsat en generel kortlægning af anvendelsen og udbetalingen af arbejdsgiverbetalte ledighedsdage. En del af denne kortlægning består i at tilvejebringe viden om den effekt G- dagsordningen og de løbende ændringer af denne har haft på virksomhedernes brug af midlertidig hjemsendelser af deres ansatte.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Institut:

Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse

Samarbejdspartnere:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-05-2014

Slutdato:

30-06-2015

The page was last edited by: Dean's Office of Research