Projektdeltagere

Den Humane Vending (The Human Turn)


Abstract:

Den humane vending er et 3-årigt forskningsprogram, der er støttet af Velux Fonden som et integrerende program under deres humanvidenskabelige satsning. Forskningsprogrammet løber fra 2012-2014. Den humane vending handler om den nye bestemmelse af det humane og humanvidenskaberne. I dag er de humane videnskabers genstand efterspurgt i en lang række videnskabelige og praktiske sammenhænge. Samtidig er humanvidenskaberne kommet under pres for at retfærdiggøre sig selv. Forskningsprogrammet Den humane vending har til hensigt at undersøge, hvordan humanvidenskaberne bedre kan svare på denne udfordring.Den humane vending tager udgangspunkt i seks individuelle forskningsprojekter om eksemplariske tværvidenskabelige felter, hvor en interdisciplinær humanvidenskab er under udvikling. Det gælder for eksempel velfærdsforskning, sundhedsforskning, klimaforskning og ledelsesforskning. På basis af disse projekter vil programmet foretage en samlende analyse af den nye humanvidenskab og give et svar på dens aktuelle rolle.De seks forskningsprojekter i Den humane vending er følgende: Kirsten Hastrup, KU: Antropologien mellem natur og samfund: Den humane vending inden for naturvidenskab, klima og miljø. Uffe Juul Jensen, AU: Livet som problem: Den humane vending inden for medicin og biovidenskab. Anne-Marie Mai, SDU: Den humane vending i velfærdsstatsforskningen. Sverre Raffnsøe, CBS: Erhvervsøkonomiens humanisering og menneskets valorisering: Den humane vending inden for erhvervsøkonomi, ledelse og værdiskabelse. Morten Raffnsøe-Møller, AU: Kulturens politisering og politikkens kulturalisering: Den humane vending inden for politisk videnskab og teori. Adjunkt NN, CBS: Den humane vending inden for psykiatri og naturvidenskab.Den humane vending afholder en åben international konference-serie under titlen ”The Humanities towards a New Agenda”. Den første konference med titlen ”Mapping the Humanities” afholdes 21.-22. november 2012. I 2013 følger konferencen ”Negotiating the Humanities”, og i 2014 ”The Future of the Humanities”. Konference-serien arrangeres I samarbejde med forskningsprogrammet Humanomics: Mapping the Dynamics of the Humanities, der også er støttet af Velux Fonden. Læs mere om Den humane vending på www.human-turn.cbs.dk

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

VELUX Foundations

Institut:

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-12-2011

Slutdato:

30-06-2015

The page was last edited by: Dean's Office of Research