Videnskabelige Tidsskrifter (Foucault Studies) (Foucault)


Abstract:

Foucault studies er et internationalt tidsskrift, der har eksisteret siden 2004. Tidsskriftet fokuserer på den franske filosof Michel Foucaults tænkning, ikke bare i dets egen ret, men også sådan som Foucaults tænkning har fået indflydelse på og anvendelse inden for samfundsvidenskabelig og humanistisk forskning. Tidsskriftet publicerer filosofiske og teoretiske fortolkninger af Foucaults arbejde og artikler, der ved hjælp af Foucaults tænkning diskuterer problemstillinger i forskellige fagfelter eller analyserer samtidige fænomener. Tidsskriftet udkommer to gange omåret og publicerer foruden artikler også interviews, boganmeldelser og reviewessays.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Institut:

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Samarbejdspartnere:

Aarhus Universitet

Status:

Afsluttet

URL:

http://www.foucault-studies.com/

Startdato:

01-01-2013

Slutdato:

30-09-2016

The page was last edited by: Dean's Office of Research