Virtuel ledelse, arbejdsmiljø og social kapital


Abstract:

Projektet vil afdække hvorledes medarbejdere og lederes arbejdssituation påvirkes af, at de ikke har fysisk kontakt med hinanden, fokus vil være på psykisk arbejdsmiljø og social kapital. Både positive og negative forhold afdækkes og anvendes af informations- og kommunikationsteknologi i virksomheden inddrages. Derudover vil projektet, gennem interventioner tilpasset grupper med virtuel ledelse i 3 casevirksomheder, afprøve og undersøge muligheder for at opnå en forbedring af arbejdssituationen. Projektet vil komme med anvisninger til, hvordan ledere kan udføre succesfuld virtuel ledelse i praksis. Succesfuld ledelse er her, en ledelse, der understøtter virksomhedens løsning af kerneopgaven og samtidig skaber trivsel.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Institut:

Copenhagen Business School

Samarbejdspartnere:

COWI AS

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-07-2012

Slutdato:

31-12-2014

The page was last edited by: Dean's Office of Research