Projektdeltagere

Kønsorienterede formationer af uddannelsesmæssige interesser og aspirationer i grundskolen og gymnasiet


Abstract:

Danmark har et af Europas mest kønsopdelte arbejdsmarkeder. Det kønsopdelte arbejdsmarked har en række negative konsekvenser, såsom lav arbejdsmarkedsmobilitet, begrænset udnyttelse af den samlede, danske talentmasse, og mindsket trivsel for den enkelte. På trods af et politisk fokus har den ulige fordeling af mænd og kvinder på forskellige sektorer (fx offentlig og privat) og forskellige brancher været uændret i årevis. Særligt uddannelser inden for matematik, naturfag og teknologi lider af mangel på kvinder. Dette projekt bidrager med ny viden om, hvilke praksisser og dynamikker i uddannelsesinstitutioner, der leder til en opdeling af mænd og kvinder på forskellige uddannelser. Projektet belyser, hvordan undervisning og uddannelsesvejledning bidrager til at forme unge kvinders faglige interesser, ambitioner og indsatser. Projektet følger formningen af pigers og unge kvinders interesser og ambitioner på forskellige tidspunkter i deres uddannelse. Projektet undersøger både matematik og naturfagsundervisning i 5./6. klasse i folkeskolen og uddannelsesvejledning og brobygningsaktiviteter i slutningen af folkeskolen og i gymnasiet. Derudover følger projektet 10 unge kvinder igennem deres gymnasietid. Projektet vil skabe ny viden, som kan bruges til at designe tiltag, der kan modvirke kønsopdeling på uddannelser og arbejdsmarked. Denne viden vil blive omsat og anvendt i uddannelser i didaktik og uddannelsesvejledning på København Professionshøjskole. Eksterne partnereMie Plotnikof, DPU, AUDorthe Staunæs, DPU, AUAnja Pors, KP

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Institut:

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Samarbejdspartnere:

Professionshøjskolen UCC, Ungdomsringen, University College Copenhagen, Københavns Professionshøjskole, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

Status:

Afsluttet

Startdato:

21-06-2018

Slutdato:

31-12-2021

The page was last edited by: Dean's Office of Research