Projektdeltagere

  • Coordinator: Morten Sørensen

Finansielle og Ikke-finansielle Præstationer i Private Virksomheder (Financial performance)


Abstract:

Der er i dag stor enighed om at den fremtidige konkurrencedygtighed og vækst skal sikres igennem innovation og udvikling i virksomheder. I Danmark støtter Vækstfonden entreprenører og nystartede innovative virksomheder både direkte og indirekte igennem danske venturekapital fonde, og også EU fremhæver innovation og iværksættere i mikrovirksomheder som et særligt indsatsområde. Men virker det? Tidligere forskning omkring disse virksomheder har været mangelfuld, både på grund af metodiske problemer og mangel på data. Men nyere teoretisk viden og adgang til data gør det i dag muligt at studere mekanismerne i disse virksomheder. Formålet med dette projekt er at udnytte ny viden til at undersøge privatejede virksomheder. Konkret vil projektet belyse fire spørgsmål: (1) Hvilke virksomheder skaber innovation og vækst, og hvor meget skaber de? (2) Er der nok investorer og tilstrækkelig risikovillig kapital til rådighed for disse virksomheder, givet de risici der er forbundet med investeringerne? (3) Hvor meget kapital og hvilke investeringstyper er passende for institutionelle investorer, såsom pensionskasser og banker, der investerer i disse virksomheder? (4) Hvor effektive er offentlige støtte og investeringer i virksomheder til at skabe vækst og innovation? Projektet løber over 4 år, og samlet set vi projektet bidrage med en ny forståelse af hvordan vi optimerer vækst og innovation i samfundet.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

DFF/FSE/Sapere Aude - Forskningsleder

Institut:

Institut for Finansiering

Samarbejdspartnere:

London School of Economics and Political Science, Handelshögskolan i Stockholm

Status:

Afsluttet

Startdato:

29-10-2013

Slutdato:

31-12-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research