Projektdeltagere

The Role of Regulations and Immigration in Firms' Offshoring Decisions


 

Abstract:

Dette projekt vil bestå af to hoveddele. I den første del vil vi undersøge, hvilke faktorer der bestemmer de omkostninger forbundet med beslutningen om at flytte fremstillingsaktiviteter til et andet sted udenfor landets grænser. Specifikt identificerer vi to hovedkomponenter i virksomhedernes offshorings omkostninger. Den første er intensiteten af reglerne indenfor vigtige grene af produktionsaktiviteten. Den anden komponent er tilstedeværelsen af et netværk, der kan være nyttigt for virksomheden for at reducere reguleringsomkostningerne og til at fremskynde den nødvendige tid til at opstarte virksomheden i destinationslandet. I anden del vil vi studere forholdet mellem indvandring og udlicitering. Konkret vil vi undersøge om tilstrømningen af lavtuddannede indvandrere reducerer behovet for virksomhederne at udlicitere eller giver forbindelser og netværk, som virksomhederne kan anvende til at ”offshore”. Forholdet mellem indvandring og udlicitering er en særlig vigtigt spørgsmål for de politiske beslutningstagere, der ofte gennemfører reformer uden at overveje, hvordan disse reformer vil påvirke andre aspekter af økonomien. For eksempel var der bekymring for, at begrænsningen til H1B visa foreslået i 2013 US Immigration Bill ville have den utilsigtede følge at tvinge amerikanske virksomheder til at flytte arbejdspladser til udlandet. Hvorvidt denne antagelse er begrundet, er i vid udstrækning et åbent spørgsmål.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

DFF/FSE/Forskningsophold

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-03-2018

Slutdato:

30-06-2018

The page was last edited by: Dean's Office of Research