At netværke sig til toppen: formelle netværk og adgang til bestyrelsesposter for kvinder (WOMBOARDNET)


Abstract:

Eksisterende forskning viser, at antallet af kvinder i bestyrelser stadig er meget lavt med undtagelse i de lande, der har indført kønskvoter. Formålet med dette projekt er at udforske, hvilken rolle networking spiller i forhold til kvinders adgang til disse bestyrelsesposter. Projektet vil bidrage til at styrke europæisk "excellence" indenfor emner som diversitet og ledelse og give nye indsigter i et meget omdiskuteret emne, som er af høj relevans for både forskning og erhvervsliv. Helt specifikt vil den gøre mig i stand til at teste og udvide resultaterne fra min PhD-tese under andre forudsætninger (bestyrelser i virksomheder) og derved udvide min viden om virksomhedsledelse og kvantitative forskning, især analyse af sociale netværk. Det foreslåede arbejdsforløb vil i høj grad bidrage til netværks-litteratur ved empirisk at teste virkningen af kvinders business netværk, og hvordan de skaber alternativer til eksisterende tiltag på individ- og institutionsbasis. Yderligere vil forskningen bidrage til eksisterende forskning om virksomhedsledelse ved at forbinde litteratur om kvidners og networking med litteratur om kvinder og bestyrelser.

Type:

EU

Bevillingsgiver:

Seventh Framework Programme

Institut:

Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse

Samarbejdspartnere:

Université de Genèves

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-06-2013

Slutdato:

15-10-2018

The page was last edited by: Dean's Office of Research