Projektdeltagere

Museer og identitet (phd Martin Brandt Djupdræt fra Den Gamle By)


Abstract:

Dette projekt vil undersøge, hvilken værdi museerne har som identitetsskabende institutioner. Undersøgelsen inddrager forskning om identitetsdannelse, historiebrug og teorier om de besøgendes brug og konstruktion af museet. Projektet vil tage udgangspunkt i brugerens syn på og brug af museerne, og vil kunne give et mere validt billede af, hvad museet reelt betyder for den enkelte besøgende og dermed, hvilken rolle museet har i samfundet i dag.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Innovationsfonden

Institut:

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-09-2020

Slutdato:

31-08-2023

The page was last edited by: Dean's Office of Research