Hvordan skaber fondsvirksomhed værdi for samfundet? (CfC-Tuborg)


Abstract:

Visionen for Center for Civilsamfundsstudier er at skabe originale bidrag til de sparsomme danske civilsamfundsstudier, der i overvejende grad har beskæftiget sig med velgørenhed og frivillighed (5). Vore analyser vil i særlig grad sætte fokus på værdiskabelse, partnerskabs-filantropi og gensidige relationer mellem interessenter. Desuden vil vi bygge bro til udenlandske erfaringer i et komparativt forskningsperspektiv, primært med data fra USA, UK, Tyskland og Sverige.Praktisk vil det ske ved at koordinere og kvalificere den danske forskningsindsats på feltet med bidrag fra internationale frontforskere, der inviteres til Danmark ikke bare for at arbejde ved centeret, men også med henblik på at formidle deres erfaringer til andre civile interessenter. I samme øjemed opretter centret et forskernetværk og en internetside, som giver offentligheden adgang til forskningsbaseret viden med henblik på at nuancere journalistiske forenklinger og korrigere fejlagtige opfattelser af filantropiens rolle i det danske civilsamfund.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Tuborgfondet

Institut:

Department of Business and Politics

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-09-2013

Slutdato:

30-06-2020

The page was last edited by: Dean's Office of Research