Overbevisninger og Beslutninger under Flertydighed: Dokumentation fra Felten (Beliefs and Decisions)


Abstract:

Stort set alle økonomiske beslutninger involverer usikkerhed, hvad enten det er i vurderinger af udfald af f.eks. politiske beslutninger eller i selve beslutningsprocessen. Alligevel ved vi meget lidt om, hvordan beslutningstagere opfatter usikkerhed, behandler informationer og træffer beslutninger. Adskillige teorier er blevet udviklet til at forklare beslutninger under usikkerhed, men der er kun få eksperimentelle studier og test af disse teorier, og ingen af disse studier afslører subjektive forventninger over sandsynlighedsfordelingen. Det er derfor svært at adskille aversion mod usikkerhed fra subjektive forventninger i disse eksperimenter. Vi ønsker at bidrage til den økonomiske debat ved at afsløre subjektive sandsynlighedsfordelinger og bruge denne information til at estimere aversion mod usikkerhed. Vi benytter laboratorie og felt eksperimenter med rigtige udbetalinger og tester i hvilket omfang danskere har aversion mod usikkerhed. Vi undersøger også hvorvidt denne aversion afhænger af karakteristika såsom alder og uddannelse, og vi tester hvilke teorier, der bedst beskriver adfærden i eksperimenterne.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Samarbejdspartnere:

Durham University

Status:

Afsluttet

Startdato:

29-09-2016

Slutdato:

30-06-2020

The page was last edited by: Dean's Office of Research