Projektdeltagere

Meningsdannelsens Dynamikker og Gruppepolarisering i Online Fællesskaber i Kina og Danmark (Dynamics of opinion formation)


Abstract:

Ingen dansk beskrivelse tilgængelig.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Sino-Danish Center

Samarbejdspartnere:

Fudan University, Tongji University

Status:

Afsluttet

Startdato:

15-08-2014

Slutdato:

01-05-2018

The page was last edited by: Dean's Office of Research