Projektdeltagere

E-ledelsesudvikling af fremtidens ledere (E-ledelsesudvikling)


Abstract:

Projektet vil via nye digitale metoder styrke kvaliteten af ledelse i danske SMV’er. Først afdækkes virksomhedernes løsning af ledelsesudfordringer, som bl.a. ligger i digitalisering og globalisering, dernæst udvikles og testes digitale ledelsesudviklingsforløb. Endeligt benchmarkes forløbene på målbare effekter.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Industriens Fond

Institut:

Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse

Samarbejdspartnere:

Aarhus Universitet, Københavns Universitet

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-09-2017

Slutdato:

01-09-2021

The page was last edited by: Dean's Office of Research