Projektdeltagere

  • Coordinator: Lars Peter Østerdal
  • Participant: Mette Lunde Christensen

Produktivitet og arbejdsmarkedssortering i Danmark


Abstract:

Formålet med dette forskningsprojekt er at undersøge sammenhængen mellem virksomheders produktivitet og matchet mellem virksomheder og deres ansatte.Det overordnede forskningsspørgsmål er derfor: Finder de produktive medarbejdere sammen med de produktive virksomheder?Matchet mellem virksomheder og deres ansatte behandles i den teoretiske og empiriske akademiske litteratur om labour market sorting. Ideen er grundlæggende set, at ’gode’ arbejdere vælger at arbejde for ’gode’ virksomheder. En mindre, men voksende, gren af den empiriske litteratur har undersøgt, om man kan finde evidens for en sådan matching også efter at have taget højde for bl.a. virksomhedens branche og størrelse og arbejdernes uddannelsesniveau og erfaring. Med andre ord, når man har taget højde for alle de åbenlyse (og observerbare) faktorer, der ville påvirke, om en specifik arbejder vælger at arbejde i en specifik virksomhed, er der så stadig et positivt match mellem arbejder og virksomhed (dvs. et positivt match på alle de uobserverbare faktorer, såsom f.eks. arbejdernes evner mere generelt og7eller virksomhedens kultur)?

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Tranes Fond

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-01-2015

Slutdato:

30-06-2018

The page was last edited by: Dean's Office of Research