Endowed Professorship 006: Professorat i Erhvervsfondsledelse


Abstract:

Professoratet skal varetage forskning og undervisning i erhvervsfonde på højt internationalt niveau samt via formidlingsaktiviteter bidrage til at højne offentlighedens kundskab om fondsmodellen i Danmark og udlandet. International formidling må tillægges særlig betydning, da fondsmodellen er så godt som ukendt uden for Danmark. Dette indebærer en risiko for, at erhvervsfondene bliver overset eller hæmmet gennem fremtidig europæisk(EU) og global regulering jf. erfaringerne med det danske realkreditsystem. Samtidig er det sandsynligt, at danske erhvervsfonde kan lære af erfaringerne i store udenlandske erhvervsfonde.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Novo Nordisk Fonden

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-03-2018

Slutdato:

31-12-2023

The page was last edited by: Dean's Office of Research