Projektdeltagere

Nye lektioner fra historiske arbejdsmarkeder: Besvarelse af økonomiske nøglespørgsmål ved hjælp af unik dansk datakilde (Historical Labor Markets)


 

Abstract:

Dette forskningsprojekt bidrager med ny viden og nye data omkring økonomisk udvikling i det førindustrielle Danmark. Ved hjælp af hidtil uudnyttede, detaljerede løn data fra danske godser, vil vi kaste nyt lys på vigtige debatter inden for økonomisk og økonomisk historisk forskning. For det første vil vi undersøge om stavnsbåndet havde konsekvenser for landarbejdernes relative lønudvikling. Dette er vigtigt undersøge, da stavnsbåndet regnes for en stopklods i forhold til udviklingen af moderne arbejdsmarkeder. Vores data giver mulighed for at vurdere stavnsbåndets effekter på arbejdsmarkedet. Ydermere, findes der i udviklingslande stadig mange arbejdsrelationer, der er karakteriseret ved tvang. For det andet, vil vi undersøge om vi kan spore øget arbejdstid i perioden, og således undersøge om der i Danmark var en ”industrious revolution”. Endelig vil vi undersøge om den danske økonomi før 1800 kan karakteriseres ved Malthusiansk stagnation uden reallønsfremgang, eller om den allerede i denne periode var på vej væk fra stagnation.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

DFF/FSE/FP1

Samarbejdspartnere:

Syddansk Universitet

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-09-2013

Slutdato:

15-07-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research