Projektdeltagere

  • Coordinator: Adrián Luis Mérida Gutierrez

Virkninger af iværksættererfaring på livsløn og karriereudsigter (EELiTE)


Abstract:

“Impacts of Entrepreneurial Experience on Life Time Earnings and Career Prospects” fokuserer på to spørgsmål. Det første spørgsmål er, hvilken effekt det får på en persons karriereforløb at opnå iværksættererfaring tidligt i karrieren. Man finder ofte at iværksættere generelt tjener mindre end lønmodtagere. Alligevel fremføres øget iværksætteri blandt unge som en politisk målsætning. Det er derfor vigtigt at undersøge effekter af iværksætteri som første karrierevalg. Især de effekter der gør sig gældende på længere sigt er underbelyste i den internationale forskningslitteratur. Det andet spørgsmål er, hvorledes iværksættererfaring påvirker aflønning og præstationer blandt personer som senere ansættes i en direktørstilling. Brede kompetencer opnået gennem iværksættererfaring burde give afkast ved senere ansættelse som direktør, men der foreligger ingen solid empirisk evidens. Analyser med et langt tidsperspektiv som disse vil givetvis kunne finde fodfæste i de bedste management og finansieringstidsskrifter.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Styrelsen for Forskning og Innovation/EliteForsk rejsestipendier

Institut:

Institut for Innovation og Organisationsøkonomi

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-01-2017

Slutdato:

30-09-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research