Projektdeltagere

Ledelses-GPS til en ny tid: Fra komfortzone til konkurrencekraft (Ledelses GPS)


Abstract:

Projektets formål er at ruste ledere i mindre og mellemstore virksomheder til at håndtere de komplekse, interne og eksterne krav, som i dag stilles til dem. På basis af innovative udviklingsforløb i 10 virksomheder, hvor ledere i et samspil med eksterne konsulenter og forskere afdækker både strategiske ledelsesudfordringer og løsninger (= god ledelsespraksis), produceres en "ledelses-GPS” med en bred vifte af ledelsesværktøjer, der også kan bruges af andre virksomheder. Kataloget over ledelsesværktøjer formidles – sammen med et lettilgængeligt, praktikervenligt overblik over central, aktuel ledelsesforskning på området – til erhvervslivet generelt via bl.a. en praktiker-guide, artikler, blogs, en debatbog samt brug af netværk og sociale medier.Da projektet primært fokuserer på ledelse i mindre og mellemstore virksomheder med identificeret vækstpotentiale, skal det fungere som ”trædesten” for virksomheder, der ønsker at forebygge eller fjerne interne barrierer for et fremtidigt organisatorisk og forretningsmæssigt gennembrud. Virksomhederne udvælges på en sådan måde, at de er tilstræbt repræsentative – og viser stor bredde mht. branche, markeder, geografisk beliggenhed, teknologi, medarbejderprofil mv. Det er også afgørende, at virksomhederne spænder vidt mht. de ledelsesudfordringer, som er afdækket i faglitteraturen eller gennem de indledende, eksplorative virksomhedsinterviews. Virksomhederne vil typisk kunne findes inden for medlemskredsen af NOCA eller Dansk Industri.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Industriens Fond

Samarbejdspartnere:

Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, NOCA - Network of Corporate Academies

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-05-2017

Slutdato:

01-10-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research