Projektdeltagere

Pricing Excellence Programme (Pricing Excellence Programme)


Abstract:

Programmet er:• Nyskabende, fordi det giver CBS mulighed for at styrke forskningen på et meget vigtigt – men i Danmark ganske overset – forskningsområde. • Inspirerende, fordi en meget væsentlig del af programmets resultat er formidlingsaktiviteter, hvorfor programmets resultater kan inspirere alle industrivirksomheder i Danmark til konkrete forbedringer inden for prissætning.• Økonomisk bæredygtigt, fordi programmet er inden for prissætning, der erfaringsmæssigt giver plus på bundlinjen.Industriens Pricing Excellence Programme vil være styrkende for danske industrivirksomheders konkurrenceevne både på kort og lang sigt. På lang sigt, fordi programmet betyder en væsentlig styrkelse af forskningen på CBS og opgraderer undervisningen. Hertil kommer, at erfaringerne fra programmet formidles i bogform og via et website med konkrete værktøjer samt inddrages i undervisningen af nye kandidater på CBS, således at viden også spredes til virksomhederne gennem de nyuddannede kandidater.Men programmet vil også have effekt på kort sigt, fordi det giver virksomhederne mulighed for umiddelbart at opkvalificere sig. Skarpe priser styrker indtjening og handlekraft, forbedrer produktudviklingen, åbner for nye markedsmuligheder og øger dermed konkurrenceevne.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Industriens Fond

Samarbejdspartnere:

Incentive Partners ApS

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-08-2012

Slutdato:

31-12-2014

The page was last edited by: Dean's Office of Research