Projektdeltagere

Når offentlige og frivillige grænser brydes


 

Abstract:

I mange år har kommunerne og den frivillige verden fastholdt hinanden i nogle stive og ufleksible roller, der har forhindret dem i at undersøge deres muligheder for at udvikle nye former for samarbejde, hvor de kan udfordre hinandens traditionelle roller. Dette forskningsprojekt vil derfor fokusere på de samskabelses projekter, der ikke er optaget af at definere klare og entydige grænser mellem hvad der er de frivilliges opgave- og ansvars områder og hvad der er det offentliges. I stedet vil projektet undersøge, hvad der sker, når hverken den frivillige eller den offentlige verden, begrænser sig selv og disciplinerer sig på nogle foruddefinerede roller, men i stedet går undersøgende til værks for at finde nye måder, hvormed frivilligheden kan undersøge nye muligheder for at være frivillig på og det offentlige kan indtage samme eksperimenterende holdning til hvad det vil sige at være en offentlig institution eller embedsmand. Forskningsprojektet vil således koncentrere sig om at beskrive de erfaringer, der opnås gennem sådanne samskabelsesprojekter og hvilke kvaliteter de har for den velfærd der bliver resultatet heraf.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Ringkøbing-Skjern Kommune

Samarbejdspartnere:

Ringkøbing Skjern Kommune

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-09-2017

Slutdato:

31-08-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research