InnoCoast - Innovation in Coastal Tourism: Co-creating Competitive Experiences (InnoCoast)


Abstract:

Dette projekt har til formål at generere forskningsbaseret viden, som vil bidrage til lokale virksomheders oplevelsesinnovation inden for natur-, kultur- og fødevareturisme. InnoCoast har en flerstrenget tilgang til innovation, og fokuserer således på hvordan turistoplevelser skabes i samspil mellem turister, turismeaktører og offentlige myndigheder. Innovativ viden, specifikke løsninger og strategiske instrumenter vil blive identificeret i form af:• Nye forretningsmodeller, netværk og forslag til oplevelsesdesign, som vil fremme udviklingen af natur-, kultur- og fødevareturisme og på den basis reducere den skæve sæsonfordeling• Strategiske forslag til måder hvorpå lokale entreprenører kan udnytte deleøkonomien gennem kollaborative løsninger tilpasset en kystturismekontekst• Innovative tiltag som indebærer koordinerede, intersektorale reguleringer af kystturismen Ved at nytænke samarbejdet mellem offentlige og private aktører såvel som forskere vil InnoCoast muliggøre skabelsen af intersektorale værdiskabende klynger og et diversificeret oplevelsesudbud i danske kystområder.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Innovationsfonden

Institut:

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Samarbejdspartnere:

Syddansk Universitet, Centre for Regional and Tourism Research (CRT), Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, Dansk Kyst- og Naturturisme, VisitDenmark

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-01-2016

Slutdato:

30-08-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research