Projektdeltagere

Center for finansielle friktioner (FRIC)


Abstract:

FRICs væsentligste videnskabsmæssige formål er at bidrage til den næste generation af modeller til prisfastsættelse af aktiver som inkorporerer afvigelser fra neoklassiske antagelser om det friktionsløse marked. Centeret vil fokusere på mange forskellige aspekter ved friktioner, deriblandt hvordan illikviditet, "haircuts" og tilbageholdsret påvirker prisen på aktiver og derivater, hvordan friktion opstår som følge af asymmetrisk information, og den potentielle rolle ekspertanalytikere, fund managers and mæglere spiller i at bidrage til "herding" og bobler i finansielle markeder. Den endelige ambition er at påvirke, hvordan vi påvirker og designer markeder, incitamentstrukturer og at forbedre vores forståelse for- og opdagelse af systemisk risiko, og derved hjælpe med at mindske hvor hårdt den næste finansielle krise vil ramme.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks Grundforskningsfond

Institut:

Institut for Finansiering

Samarbejdspartnere:

University of Toronto, Universität St.Gallen, Rotman School of Management. University of Toronto, Northwestern University, Københavns Universitet

Status:

Afsluttet

Startdato:

28-04-2011

Slutdato:

31-03-2018

The page was last edited by: Dean's Office of Research