Isomorfisk forskel: Ligheder og særpræg i national forsknings- og innovationspolitik (Isomorphic differences)


Abstract:

Forskellige landes forsknings- og innovationspolitik virker i stigende grad ens, hvad angår centrale argumenter, investeringsmodeller og satsningsområder. Det kan undre, eftersom landene har særegne styrkeområder og er i indbyrdes konkurrence.Men er der tale om overfladiske eller fundamentale ligheder? Og er det godt eller skidt? For at kunne svare på disse spørgsmål sammenligner projektet forskningsog innovationspolitik i Kina, Danmark og USA. Ved at analysere generelle tendenser og konkrete initiativer i de tre landes politikker vil projektet skabe ny viden om, hvad der er unikt for dansk, kinesisk og amerikansk forsknings- og innovationspolitik, og hvad der går på tværs. Samtidig vil det give indsigt i, hvorfra ligheder og forskelle opstår, og hvordan det enkelte land balancerer mellem at kopiere andres innovationsfremmende ideer og skabe sine egne. Der bruges rigtig mange penge på forskning og innovation, og projektets resultater vil bidrage til en vigtig samfundsdiskussion om de ideer, der driver de investeringer og hvordan Danmark skiller sig ud i relation til andre landes forsknings- og innovationspolitik.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Samarbejdspartnere:

University of Edinburgh

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-08-2018

Slutdato:

31-01-2022

The page was last edited by: Dean's Office of Research