Projektdeltagere

Delhi-Copenhagen Urban Challenge vol. 2 (DCUC)


 

Abstract:

Sommerskolen Delhi-Copenhagen Urban Challenge (DCUC) er en del af det tvær-institutionelle uddannelsesprogram Green Innovation in Cities (GIC), hvor der udbydes kandidattilvalg og sommerskolekurser inden for bæredygtig byudvikling til studerende fra hovedstadregionens tre største uddannelsesinstitutioner CBS, DTU og KU.DCUC tilrettelægges med et tematisk fokus på transport, mobilitet og urbane rum med henblik på at give danske og indiske studerende metodiske såvel som teoretiske værktøjer til at udarbejde et komparativt studie af bylogistiske udfordringer i København og Delhi. De studerende kommer fra tre forskellige uddannelsesinstitutioner1 i Danmark og Indien med faglige baggrunde inden for Supply Chain Management (SCM), International Business and Politics, antropologi, etnologi, IT management og ingeniørvidenskab. Undervisningen vil tage udgangpunkt i teorier og cases inden for bylogistik, transport, supply chain management samt kvalitative metoder inden for byledelse og projektstyring. Sommerskolen vil strække sig over et forløb på 8 uger med start d.13. juli og afslutning d. 5. september 2015. De første 2 uger skal de studerende i København og i Delhi på baggrund af pensum udarbejde en foreløbig projektbeskrivelse. Da de danske studerende opholder sig i Danmark og de indiske i Indien foregår al gruppearbejde via en online platform, som stilles til rådighed af Climate KIC Online Education: http://eit.europa.eu/eit-community/climate-kic. Efter de to første uger vil den egentlige udveksling finde sted med to ugers feltarbejde i København efterfulgt af to ugers feltarbejde i Delhi. Ophold i København og Delhi, vil bestå af forelæsninger, virksomhedsbesøg og præsentationer af projekt overfor undervisere samt virksomhedspartnere.

Type:

Multiple financing sources

Bevillingsgiver:

FDE Fonden, Udenrigsministeriet

Samarbejdspartnere:

IBM India, Centre for Investment Education and Learning, Institute of Management Technology Ghaziabad, IBM Danmark

Status:

Afsluttet

Startdato:

13-07-2015

Slutdato:

05-03-2016

The page was last edited by: Dean's Office of Research