ErhvervsPh.D.: Talentudvikling i Hummel A/S (HUM/CBS)


Abstract:

ErhvervsPhD-projektet vil undersøge, hvad talent er i hummel, samt hvordan talentudvikling (TU) er bevidstgjort og praktiseres i hummel. Herudover vil det undersøges, hvorledes udvikling, implementering, effektuering og resultater af et TU-program i hummel vil se ud, med fokus på at hummel opnår organisatorisk effektivitet. Projektet vil også se på, hvordan andre virksomheder i den danske mode-og beklædningsbranche praktiserer TU, og hvad hummel kan lære heraf og vice verca.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Innovationsfonden

Samarbejdspartnere:

Hummel A/S, Hummel Denmark

Status:

Afsluttet

Startdato:

05-05-2014

Slutdato:

11-07-2021

The page was last edited by: Dean's Office of Research