Projektdeltagere

  • Coordinator: Dorte Salskov-Iversen

Modeller i sprog som tillægskompetence


Abstract:

Det har gennem en årrække stået klart, at det tidligere dannelsesideal, der dikterede, at alle med en dansk studentereksamen og i nogen grad også andre skoleuddannelser kunne klare sig i et vist omfang på det, man omtalte som de tre europæiske hovedsprog, engelsk, tysk og fransk, ikke længere har gyldighed. Den tiltagende globalisering tilføjer et ekstra lag af kompleksitet til denne problemstilling med en stadigt stigende mængde internationale studerende med en stor sproglig og kulturel diversitet. Projektets formål er dels at skabe indsigt i de roller, fremmedsprog spiller i tilknytning til andre fagligheder i uddannelsessystemet, og dels at udvikle et sæt modeller for udbud af undervisning i fremmedsprog som tillægskompetence, dvs. uden for sproguddannelserne. Som udgangspunkt vil det være nødvendigt at afdække behov og løsningsmuligheder for sprog som tillægskompetence i relation til fag, uddannelsesstrukturer og andre forhold. Afdækningen vil antage varierede former, for eksempel spørgeskemaer, interview, dialog og undervisningsobservation. En del af afdækningen vil ske digitalt.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Det Nationale Center for Fremmedsprog

Institut:

Department of Management, Society and Communication

Samarbejdspartnere:

Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Erhvervsakademi, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Erhvervsakademi Dania, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Københavns Professionshøjskole

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-03-2020

Slutdato:

31-10-2022

The page was last edited by: Dean's Office of Research