Projektdeltagere

Big Data by Security (BDbS)


 

Abstract:

Big Data handler primært om at udnytte data til at foretage bedre beslutninger hvad enten disse foregår på det overordnede strategiske niveau eller er automatiserede operationelle mikrobeslutninger. Uden retvisende data er selv de bedste metoder utilstrækkelige, og her er udfordringen typisk, at de bedst mulige data er fortrolige enten fordi de er forretnings- eller personfølsomme.Det overordnede formål med dette projekt er at bringe disse følsomme med værdifulde data i spil i en Big Data sammenhæng uden at gå på kompromis med fortroligheden. Dette gøres ved brug af en særlig kryptografisk teknologi kaldet ”Secure Multiparty Computation” (SMC), som gør det muligt at foretage beregninger direkte på krypterede data. Ved brug af SMC er det muligt for to eller flere parter på forhånd at aftale, hvad de sammenkørte data må anvendes til. De kan derefter samkøre deres følsomme data i krypteret form og regne direkte på disse. Det eneste, der dekrypteres ogderfor afsløres, er de resultater, som man på forhånd har aftalt kan afsløres. Denne teknologi åbner helt nye muligheder for at bruge data, der ellers ikke ville være tilgængelige, og vi har derfor valgt at kalde projektet ”Big Data by Security”Projektet er sammensat så det sikrer en bred adgang til projektets resultater såvel under som efter projektet. Under projektet samarbejdes (ikke eksklusivt) med udvalgte interessenter om to konkreteSMC baseret services for at sikre størst mulig praktisk relevans. Efter projektet vil de to konkrete services skabe direkte værdi for danske virksomheder som brugere af de udviklede services. Desuden vil de konkrete anvendelser fungere som eksempler på det generelle potentiale i infrastruktur til brug for Big Data med fortrolige data. En række tiltag vil desuden sikre, at projektet kan fungere som katalysator for åben innovation af SMC baseret services: Der sikres lige og åben adgang til software og kompetencer via Alexandra Instituttet som GTS-institut, og der bygges oven på fleksibel software-arkitektur med centrale software-komponenter underlagt open source

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Industriens Fond

Samarbejdspartnere:

Danmarks Statistik, Partisia, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Alexandra Institute A/S, Center for the Foundations of Electronic Markets, Copenhagen FinTech, Københavns Universitet, Lendino

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-10-2015

Slutdato:

30-06-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research