Projektdeltagere

Videreudvikling af uddannelsen Strategic Design and Entrepreneurship (SDE)


Abstract:

Tilgangen til entreprenørskab i denne kandidatuddannelse fokuserer både på erhvervsøkonomiske forhold samt forskellige aspekter af iværksætterkompetencer. De studerende vil således modtage undervisning i opstart af virksomheder samt gennem teoretisk analyse og praktisk projektarbejde udvikle og træne færdigheder til at se muligheder og skabe værdi af både økonomisk, kulturel og social karakter. Nedenstående og vedhæftede introduktion/ oversigt over kandidatuddannelsen SDE beskriver det indhold, forløb, form og metoder, som udviklingsprojektet, der søges om ressourcer til, skal følge, afdække og danne baggrund for videreudvikling af. SDE er en to-årig kandidatuddannelse med et obligatorisk første år og et andet år med forskellige tilvalgsmuligheder. CBS og KADK studerende følger på første år de samme fag med undtagelse af et fag (7.5 ECTS) per semester. Se venligst også vedlagte oversigter, der illustrerer uddannelsens overordnede struktur for de studerende fra hhv. CBS og KADK.Programmet tilbyder de studerende teoretisk og praktisk forståelse for, hvordan designbaseret forretningsudvikling og entreprenørskab kan analyseres, fremmes og organiseres baseret på bl.a. følgende emner: ”Entrepreneurship Theory and Finance”, ”Business Economics”, ”Design Processes”, ”Strategic Design”, ”Project Management”, ”Business Plans”, ”Innovation”, ”Design Rights and Law” og ”Sustainability and CSR”. Både studerende fra CBS og KADK får viden om, hvordan man arbejder med design og arkitektur fra et ledelsesmæssigt perspektiv. Undervejs i forløbet vil de studerende få viden og metoder til strategisk udvikling, forretningsplaner, innovationsværktøjer, entreprenørskab, intraprenørskab og projektledelse. Ud over at træne de studerende i designprocesser og innovationsmetoder tilbyder uddannelsen også værktøjer til tværfagligt samarbejde og håndtering af ledelsesmæssige aspekter i designprocesser. De studerende vil løbende arbejde med eksterne virksomhedsparter fra arkitektur og designområdet. For eksempel gennem samarbejde med BLOXHUB (http://bloxhub.org), der som netværksorganisation faciliterer møder mellem virksomheder og forskning, vil de studerende arbejde med udfordringer stillet af virksomheder indenfor området og afprøve deres projektforslag i praksis i et netværk af relevante virksomhedsaktører og interessenter.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Fonden for Entreprenørskab

Institut:

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-09-2018

Slutdato:

31-01-2020

The page was last edited by: Dean's Office of Research