Projektdeltagere

Quantifying Opportunities and Risk in Alternative Investments


Abstract:

I disse år observeres en kraftig stigning i alternative investeringer herunder især i sol- og vindenergi. Der er enighed om, at disse investeringer har helt andre karakteristika end typiske investeringer i aktier og obligationer. Med udgangspunkt i disse karakteristika og moderne finansieringsteori vil PhD projektet undersøge, hvorledes muligheder og risici ved alternative investeringer kan kvantificeres. Dette er helt centralt ved fx investeringsbeslutninger og udformningen af støtteordninger.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Innovationsfonden

Institut:

Institut for Finansiering

Samarbejdspartnere:

AP Pension, Pensionskassen For Børne- og Ungdomspædagoger, Energi 30 ApS

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-06-2018

Slutdato:

31-05-2021

The page was last edited by: Dean's Office of Research