Projektdeltagere

Avanceret Blockchain i Dansk Design (ABCD)


Abstract:

I takt med at verden bliver mere globaliseret, bliver det stadig mere komplekst at lede og understøtte produktlivscykler, idet mange produkter indkøbes, produceres, handles, forbruges og genanvendes på den globale arena. Dette fører til øget velstand, men åbenbare klimaudfordringer og bekymrede borgere har foranlediget FN til at formulere 17 verdens udviklingsmål. Blockchain-teknologien kan adressere adskillige af disse udviklingsmål mens den samtidig understøtter global handel. Helt konkret, hvordan kan en dansk SMV møbelfabrikant eksportere til Kina og understøtte at forbrugeren i Kina kan forvisse sig om ægtheden af et ”Dansk Design” møbel og dens råmaterialer kommer fra en bæredygtig kilde? Dette projekt adresserer dette spørgsmål og vil hjælpe danske virksomheder til at implementere blockchain samtidig med at man giver sig i kast med global handel på en bæredygtig måde, som øger konkurrenceevnen. Kort sagt, blockchain teknologi understøtter øget effektivitet, gennemsigtighed og en troværdig global forsyningskæde. Det kan bruges til at autentificere produktets ægthed og verificere at råmaterialet kommer fra en bæredygtig kilde. I slutningen af et produkts livscyklus kan blockchain understøtte genbrug af produktet, så det kan gøres på en bæredygtig måde. Sammen med forsyningskanaler understøtter blockchain en effektiv distribution og handel. Disse er alle i overensstemmelse med FN’s mål for bæredygtig udvikling (SDG 9: Industri, udvikling og infrastruktur; SDG 12: Ansvarligt forbrug og produktion; SDG 13: Klimatiltag) (FN, 2015). Det er dog blevet stadig mere besværligt for virksomheder at orientere sig blandt forskellige spirende blockchain standardløsninger, som har forskellig anvendelse og forskellige mål. Virksomheder må mestre disse muligheder, hvis de kan navigere i et så udfordrende, men også forvirrende globalt scenario. Projektets formål -At give danske virksomheder, deres leverandører og kunder kompetencer til at tage strategiske beslutninger om valg, implementering og inkorporering af blockchain teknologi i deres hovedaktiviteter. - At udvikle praktiske værktøjer til danske livsstils- og designvirksomheder, så de kan tilslutte sig blockchain og IoT for at få en bedre gennemsigtighed, sporbarhed og garantere ægthed i deres forsyningskæde, fra producenter gennem mellemhandlere til forbrugere.Link: www.blockchainbusiness.dk

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Industriens Fond

Samarbejdspartnere:

Lifestyle & Design Cluster, DI Handel

Status:

Igang

Startdato:

01-09-2019

The page was last edited by: Dean's Office of Research