Kræftpakker i psykosocialt perspektiv: Konsekvenser for professionelle roller og patientoplevelsen (Kræ-psy-soc)


Abstract:

Nærværende forskningsprojektet belyser, hvordan de organisatoriske forandringer i kræftbehandlingen grundet introduktionen af kræftpakker indvirker på professionelle roller og patientoplevelsen. Ikke mindst bidrager projektet til at belyse konsekvenserne af den nye fokusering på tid, proces, standardisering og koordinering i kræftbehandlingen, og på hvordan sådanne refokuseringer kan have betydningsfulde konstitutive effekter for organiseringen af ansvars- og kompetencefordelinger i klinisk praksis og i mødet med patienten. Således har projektet til formål at udvide vores forståelse for konsekvenserne af kræftpakkerne, ikke mindst de mindre synlige og målbare af slagsen, for derved at kunne skabe det rette grundlag for at foretage vigtige afvejninger og eventuelle korrektioner i forhold til pakkernes succeser såvelsom de udfordringer, de fører med sig. Projektet tager udgangspunkt i to primære kræftområder: Henholdsvis de gynækologiske kræftformer og hoved-halskræftsområdet. Områderne er bl.a. valgt ud fra kriterier omhandlende forskelle i implementeringsforløbene, kompleksitet og primære patientgrupper. Metodisk bygger projektet på kvalitative interviews med sundhedspersonaler og patienter samt observationsstudier af patient-læge samtaler. Undersøgelsen foretages på Rigshospitalet. Analytisk kobler projektet primært forskning inden for organisationsteori, medicinsk sociologi og professionsetik.

Type:

Private (National)

Bevillingsgiver:

Kræftens Bekæmpelse

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-01-2015

Slutdato:

31-12-2015

The page was last edited by: Dean's Office of Research