Eksternt finansierede projekter

For at styrke CBS’ profil som en af de bedste forskningsinstitutioner, har CBS de senere år haft øget fokus på ekstern finansiering. CBS arbejder strategisk med at tiltrække forskningsbevillinger fra både offentlige og private bevillingsgivere nationalt og internationalt. Nedenfor finder du en oversigt over de eksternt finansierede projekter CBS har deltaget i de sidste fem år. For hvert projekt kan du klikke dig frem til information om hvilke CBS-forskere der er involveret, hvad formålet er med projektet, bevillingskilden og projektets løbetid.

Klik på en af kategorierne i den øverste menu, hvis du vil have listen sorteret anderledes.

AkronymTitelInstitutTypesorter faldendeStatusStart
Measuring InnovationAt Måle InnovationEU Igang30-06-2010
MACRAME Management Accounting and CReativity: Analysis of MEaningsInstitut for Produktion og ErhvervsøkonomiEU Afsluttet14-09-2017
CHICopenhagen Health Innovation - Vidensbaseret Entreprenørskab for Sundere VækstInstitut for Innovation og OrganisationsøkonomiEU Afsluttet01-12-2015
AlgoFinanceAlgorithmic Finance: Inquiring into the Reshaping of Financial MarketsInstitut for Ledelse, Politik og FilosofiEU Afsluttet02-02-2016
GEM-STONESGlobalisering, Europa og Multilateralisme samt Sofistikeringen af den Transnationale Orden, Netværker og Europæiske StrategierDepartment of Business and PoliticsEU Afsluttet01-09-2016
Cities-4-PeopleNye tilgange til samfundsdrevne bæredygtige innovationer inden for mobilitet på nabolags- og bydelsniveauDepartment of Management, Society and CommunicationEU Afsluttet01-06-2017
COFFERS Bekæmpelsen af Finansiel Svindel og Styrkelsen af RegulatorerDepartment of Business and PoliticsEU Afsluttet01-11-2016
Scandria2ActSustainable and Multimodal Transport Actions in the Scandinavian-Adriatic CorridorDepartment of Management, Society and CommunicationEU Afsluttet01-01-2016
Payment CharacteristicsKendetegn ved betalings: Udvikling af en undersøgelseInstitut for Digitalisering EU Igang18-05-2016
CORPLINKCorporate Arbitrage and CPL Maps: Hidden Structures of Controls in the Global EconomyDepartment of Business and PoliticsEU Afsluttet01-12-2016
GLOMOGlobal Mobilitet af MedarbejdereDepartment of Management, Society and CommunicationEU Afsluttet01-01-2018
EITHiENEIT Health Educators Network - GENiEInstitut for Innovation og OrganisationsøkonomiEU Afsluttet01-01-2018
MAPS IIEU-adgang til sundhedsmarkedet for partnere 2018Institut for Innovation og OrganisationsøkonomiEU Afsluttet01-01-2018
MSc Innovation in Health Care (IHC) 2018MSc Innovation i sundhedsplejen (IHC)Institut for Innovation og OrganisationsøkonomiEU Afsluttet01-01-2018
SMART GREATER COPENHAGEN Smart Greater Copenhagen - digitalt kompetenceløft i SMV ’er og brancher med særligt behovInstitut for Digitalisering EU Afsluttet02-05-2017
EcoLabSSEcovillages as Laboratories of Sustainability and Social ChangeInstitut for Ledelse, Politik og FilosofiEU Afsluttet14-09-2017
SBMBæredygtige ForretningsmodellerDepartment of Management, Society and CommunicationEU Afsluttet31-12-2016
REFLOWKonstruktive metaboliske processer for materialeflows i urbane og peri-urbane miljøer i EuropaInstitut for Produktion og ErhvervsøkonomiEU Afsluttet01-06-2019
NeEDSResearch and Innovation Staff Exchange Network of European Data ScientistsØkonomisk InstitutEU Igang01-01-2019
IHC Label 2019MSc Innovation in Health Care - EIT Health Integrated Master ProgrammeInstitut for Strategi og InnovationEU Afsluttet01-01-2019
EITHIENEIT Health Innovation Educators NetworkInstitut for Strategi og InnovationEU Afsluttet01-01-2019
BIZPOLErhverv som en politisk aktørDepartment of Management, Society and CommunicationEU Igang12-09-2018
REFLOWREFLOWInstitut for Produktion og ErhvervsøkonomiEU Afsluttet04-09-2018
StartUp i praksisCopenhagen Business SchoolEU Afsluttet08-01-2018
EUSOCIALCITThe Future of European Social Citizenship Institut for International Økonomi, Politik og BusinessEU Igang01-02-2020
iPRODUCEEt socialt fremstillingsframework for strømlinede multi-stakeholder open innovation missions i forbrugsgode industrierDepartment of Management, Society and CommunicationEU Afsluttet21-02-2019
HECAT Disruptive teknologier, der understøtter beslutningstagningen på arbejdsmarkedetInstitut for International Økonomi, Politik og BusinessEU Igang01-02-2020
Innovation in Health Care 2020 LabelInstitut for Strategi og InnovationEU Afsluttet01-01-2020
AURORAAurora AllianceInstitut for Strategi og InnovationEU Igang26-02-2020
Øresund MatchCopenhagen Business SchoolEU Afsluttet01-08-2020

Sider