Business (Schools) and Foreign Languages – a Match Made in H…

Som en del af CBS Biblioteks jubilæumsserie vil Mette Skovgaard Andersen kaste historisk lys over fremmedsprogsundervisningens plads og rolle på Handelshøjskolen gennem dens 100-årige eksistens.

Thursday, October 27, 2022 - 15:00 to 16:00

Foto af Mette Skovgaard Andersen

Mette Skovgaard Andersen vil i sit foredrag kaste et historisk lys over fremmedsprogsundervisningens plads og rolle på Copenhagen Business School gennem dens 100-årige eksistens. 

Foredraget vil zoome ind på udvalgte stadier i udviklingen af CBS, fra starten som en separat handelsskole i 1917, til dets 100-års jubilæum i 2017. På den baggrund diskuteres fremmedsprogsundervisningens rolle i en CBS-selvforståelse.

Foredraget vil også se ud over Danmark til erhvervsuniversiteter i andre lande og diskutere udviklingen af fremmedsprogsundervisning på traditionelle universiteter.

Mette Skovgaard Andersen vil afslutte sit foredrag med et bud på en fremtid for fremmedsprogsundervisningen.

 

Dato / Tid 27. oktober 2022, 15:00-16:00
Sted

CBS Library Forum
Kælderen i biblioteket
Solbjerg Plads 3
2000 Frederiksberg

Alle er velkommmen til foredraget, som ikke kræver registrering. 

Dette er et foredrag i række af jubilæumsforedrag 100 years of...

 

The page was last edited by: CBS Library // 10/12/2022