Ny eliteuddannelse bliver udbudt af ECON

"Advanced Economics and Finance"

04/09/2008

Videnskabsminister har godkendt ny eliteuddannelse på CBS


Advanced Economics and Finance
er navnet på den nye to-årige elitekandidatuddannelse på CBS, der er blevet godkendt af videnskabsminister Helge Sander. Uddannelsen er et samarbejde mellem Økonomisk Institut og Institut for Finansiering.

Målet for den nye forskningsbaserede kandidatuddannelse i
Advanced Economics and Finance er at kvalificere kandidaterne til at arbejde selvstændigt med økonomiske og finansielle problemstillinger på internationalt højt niveau. Uddannelsen retter sig mod et udækket behov for økonomer med stærke kvantitative kompetencer hos banker, realkreditinstitutioner, pensionsselskaber, forsikringsselskaber, investeringsbanker.

Studieleder fra ECON

Professor Peter Bogetoft
fra Økonomisk Institut er udset til at lede uddannelsen. Peter blev ansat på ECON i august 2007 fra en stilling som professor på Københavns Universitet. Han har desuden erfaring fra en lang række forskellige danske og udenlandske universiteter og uddannelser, han har vejledt 15 ph.d studerende og han har samarbejdet med og rådgivet virksomheder og myndigheder i en række Europæiske lande.

Eliteuddannelser nyt tiltag i dansk uddannelsespolitik

Ministeren har i alt godkendt 12 eliteuddannelser på de danske universiteter.

– Det er en markant nyskabelse i dansk uddannelsespolitik, at der efter sommer på danske universiteter kan tilbydes eliteuddannelser, som er tilgodeset med et ekstra elitetaxameter. Dermed kan også de bedste danske studerende få tilstrækkeligt med udfordringer, og det giver også mulighed for at tiltrække dygtige udenlandske studerende, siger videnskabsminister Helge Sander.

The page was last edited by: Communications // 04/09/2008