Department of Organization

PhD Forsvar – Maria Krysfeldt: Den transformative ledelsesbyrde


02/11/2022

maria

 

PhD Forsvar den 9. februar, 2022 – Maria Krysfeldt: Den transformative ledelsesbyrde. Etnografisk studie af en religionsinspireret ledelsesfilosofi i en dansk modevirksomhed

Med udgangspunkt i et etnografisk studie undersøger afhandlingen de intraorganisatoriske dynamikker i en dansk modevirksomhed, som følge af en religionsinspireret ledelsesfilosofi der udfoldes som en transformativ ledelsestil. I studiet identificeres to dominerende diskurser, og afhandlingen undersøger interaktionen imellem disse og deres indflydelse på medarbejdernes adfærd og identitetskabelse samt konstituering af organisatoriske forventninger (fra medarbejdere og ledere) om håndhævelse af en specifik ledelsesstil. Forventninger der udvikler sig til en tung byrde for den enkelte leder i den daglige ledelsespraksis.

The page was last edited by: Department of Organization // 02/11/2022