Department of Organization

Nyt erhvervspostdoc samarbejde til IOA

ERHVERVSPOSTDOC SAMARBEJDE OM ORGANISERING AF STATSGARANTIMODELLEN MELLEM SUND & BÆLT HOLDING A/S OG INSTITUT FOR ORGANISATION, CBS

05/29/2018

(- in Danish only)

Hvordan organiseres store infrastrukturprojekter i Danmark og internationalt mest hensigtsmæssigt? Det skal Ph.D. Lene Tolstrup Christensen finde ud af i et nyt forskningsprojekt, der undersøger statsgarantimodellen som foregangsmodel for infrastruktur i internationalt perspektiv.
Forskningsprojektet er et ErhvervsPostdoc-projekt i et samarbejde mellem Sund og Bælt Holding A/S og Institut for Organisation, Copenhagen Business School (CBS). Projektet udføres som en del af Innovationsfondens ErhvervsPostdoc-program og varer 2018-2020.

lene
Lene Tolstrup Christensen er cand.scient.soc. fra RUC og Ph.D. i statslige selskaber fra CBS. 

Projektet skal understøtte Sund og Bælt Holding A/S med at optimere-, videreudvikle og udbrede den særegne governance-model for infrastrukturprojekter – Statsgarantimodellen – både nationalt og internationalt. Det kan bidrage til at realisere statsgarantimodellens samfundsøkonomiske gevinst og udvikle en vidensbaseret tilgang til hybridorganisering for den samlede danske infrastruktur governance.

”Den særlige Sund & Bælt-model for infrastruktur er med til at sikre, at staten kan imødekomme et stigende behov for ny infrastruktur, og på den måde er vores finansieringsmodel unik. Jeg ser frem til, at vi i Sund & Bælt kan være med til at sætte fokus på modellen i forskningssammenhæng, og at vi bl.a. kan bidrage til at optimere modellen ved at kombinere det bedste fra den private sektor med det bedste fra den offentlige sektor, når det gælder realisering af store infrastrukturprojekter.”

(Adm. Direktør Mikkel Hemmingsen, Sund og Bælt Holding A/S)


”På Institut for Organisation på CBS interesserer vi os for statslige selskabers organisering i grænsefladen mellem den offentlige sektor og den private sektor. Vi er glade denne mulighed for at samarbejde med Sund & Bælt Holding A/S om Lene Tolstrup Christensens Innovationfonds-projekt, der vil bidrage markant til at skabe tiltrængt ny viden om statslige selskaber og styring af infrastruktur.”

(Professor, Ph.D. Carsten Greve, Institut for Organisation, CBS).


”ErhvervsPostdoc-projektet er en unik mulighed for mig til at udvikle mit forskningsområde indenfor statslige selskaber og hybridorganisering ved at undersøge den helt særlige danske statsgarantimodel, som har en stor international bevågenhed teoretisk og praktisk.”
(ErhvervsPostdoc, Ph.D. Lene Tolstrup Christensen, Sund og Bælt Holding A/S og Institut for Organisation, CBS)
 

The page was last edited by: Department of Organization // 05/29/2018