Department of Organization

”How to handle leadership dilemmas?" New electronic book out by Mette Mogensen og Frans Bévort and others

03/01/2019

Ledelsesgps

Abstract in Danish:

Denne bog er det endelige resultat af projektet ”Ledelses-GPS til en ny tid: fra komfortzone til konkurrencekraft”. Projektet er udført af Copenhagen Business School i tæt samarbejde med Aalborg Universitet og Syddansk Universitet.

Projektet er støttet af Industriens Fond med 2,1 mio. kr. Som led i Fondens temaindkaldelse om nye ledelsesprincipper i januar 2017 efterspurgtes projektideer til, hvordan erhvervsledere kan navigere med de nye muligheder, men også udfordringer, som den globaliserede verden bringer.  Fonden har i den forbindelse støttet syv projekter, som alle har bidraget med kompetencer og ny viden til, hvordan kvaliteten af ledelse i dansk erhvervsliv kan styrkes. 

Dette projekts udgangspunkt er, at en af de største ledelsesudfordringer i moderne virksomheder er at håndtere uundgåelige, komplekse dilemmaer og paradokser i virksomheden. Dilemmaer og paradokser, der indebærer at løsningen af ét problem forværrer eller komplicerer håndteringen af andre. Ledelse handler derfor ikke om at træffe en beslutning én gang for alle, men om at navigere mellem modsatrettede hensyn, som man ikke kan prioritere sig ud af. Man må gå balancegang mellem dem som menneske, leder, medarbejder og virksomhed. Ligesom der ikke er én af retningerne, der er særlig vigtig på et kompas, handler denne bog om at finde vej i ledelse ud fra en erkendelse af, at verden er flerdimensionel. Man skal finde sin ledelses-GPS i en mangefacetteret og dynamisk verden. Bogen handler om denne ledelseopgave.

 

 

The page was last edited by: Department of Organization // 03/01/2019