Fyraftens-seminar: Ledelse mellem hensyn og dilemmaer

09/27/2021
 

Ledelse mellem hensyn og dilemmaer
 
Fyraftens-seminar i anledning af Ledelsesugen

 

2. november 2021

15.20-18.15

Solbjerg Plads SPs14 
PA Consulting Aud

CBS

ledelsesugen 2021

Ledelse handle om at skabe retning og få ting til at ske i fællesskab. Men vilje og den rette indstilling er ikke nok. Ledelse skal også navigere imellem lige vigtige hensyn og finde kompromiser. Fyraftensseminaret inviterer til møde med organisations- og ledelsesforskere, som stiller skarpt på de balancegange, ledelse også handler om. På baggrund af samtaler med og analyser af danske ledere og ledelsesprojekter i offentlige organisationer og private virksomheder, give de smagsprøver på nye forskningsresultater og lægger op til debat om ledelse mellem hensyn og dilemmaer.          

 

15.20   Velkomst ved institutleder Signe Vikkelsø
15.30  

”Offentlig strategisk ledelse i en post COVID 19 kontekst”

 Professor MSO Anne Reff Pedersen & Professor Carsten Greve.

15.55 

”Hvordan lederens autoritet dannes – og kan svækkes af ambitionen om strategisk ledelse”  
Lektor Morten Knudsen

16.20  ”Hvorfor ledelsesideer ikke forandrer organisationers praksis”
 Lektor Susanne Boch Waldorff
Pause  
16.50  ”Mellemlederens ledelsesdilemmaer”
 Lektor Frans Bevort og Professor MSO Signe Vikkelsø
17.15 

”Biasbevidst ledelse”
 Professor MSO Sara Louise Muhr

17.40  ”Ansvar og skyld i ledelse”
Lektor Camilla Sløk
18.15 Afrunding 

 

picture 1

Et CBS-arrangement i samarbejde mellem

Institut for Organisation,

CBS Leadership Blue Ribbon

og Master of Public Governance

 

  
  
 
 
 

The page was last edited by: Department of Organization // 10/27/2021