Department of Organization

Bestil en forsker til Forskningens Døgn

Frem til den 29. marts kan du bestille en CBS-forsker til at holde et gratis foredrag: Lektor Ursula Plesner og Lektor Lise Justesen i Forskningens Døgn: Mange organisationer arbejder med projekter, hvor digitale teknologier skal erstatte mennesker i sagsbehandling. Dette foredrag handler om potentialer og svære spørgsmål, der rejser sig, når professionelle skøn erstattes med algoritmer.

03/21/2019

Ursula Plesner Lise Justesen

Frem til den 29. marts kan du bestille en CBS-forsker til at holde et gratis foredrag til Forskningens Døgn – Tilmelding via link nedenfor:

Lektor Ursula Plesner og Lektor Lise Justesen: Fra skøn til algoritmer i den offentlige sektor

Mange organisationer arbejder med projekter, hvor digitale teknologier skal erstatte mennesker i sagsbehandling. Dette foredrag handler om potentialer og svære spørgsmål, der rejser sig, når professionelle skøn erstattes med algoritmer.

Den udbredte praksis med at erstatte skøn med algoritmer i den offentlige sektor giver i mange tilfælde god mening, da det kan frigøre ressourcer fra rutinearbejde og give mere tid til meningsfuldt arbejde, der kræver kontekstforståelse, konkrete vurderinger og brugen af et professionelt skøn. Men det rejser også nogle svære spørgsmål om, hvor grænsen skal gå - i hvilke tilfælde giver det mening at erstatte professionelle skøn med automatiserede beslutninger? Hvor går grænsen? Hvad betyder reduktionen af menneskeligt skøn for medarbejderes professionelle identitiet, for borgernes møde med den offentlige sektor, for effektivitet, for retssikkerhed og for den værdi, offentlige organisationer skal levere?

Bestil en forsker

 

The page was last edited by: Department of Organization // 03/21/2019