Department of Organization

Associate Professors Lise Justesen and Ursula Plesner receive grant from DFF

10/11/2019

Associate Professors Lise Justesen og Ursula Plesner har modtaget DKK 5,8 millioner i forskningsmidler fra Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) til deres projekt: "Valuing Invisible Work: Efficiency Ambitions and Digitalization Projects in Practice".

DFF–FORSKNINGSPROJEKT 2 (TEMATISK FORSKNING) MENNESKER OG SAMFUND - 2019

Digitalisering står højt på dagsordenen i den offentlige sektor, blandt andet som middel til at effektivisere arbejdsprocesser gennem fx automatisering af administrativ sagsbehandling. Men mange digitaliseringsprojekter indfrier i praksis ikke de forventede effektiviseringsløfter. Projektet udfordrer forklaringer om at manglende effektivisering kun handler om dårlig planlægning, fejlslagen implementering eller sågar strategisk misrepræsentation og tilbyder i stedet en mere nuanceret forståelse af de nye opgaver, der følger i kølvandet på digitaliseringsprojekter. Den bærende tese er, at der opstår oprydnings-, kompensations- og merarbejde såsom fejlretning, forskydning af opgaver, datahåndtering, osv. Dette beskriver vi som usynligt arbejde, fordi det kun i begrænset omfang fremgår af formelle funktionsbeskrivelser, budgetter og business cases ifm. digitaliseringsprojekter. Gennem casestudier kortlægger projektet usynligt arbejde og undersøger, hvilken værdi denne type arbejde har i praksis.

The page was last edited by: Department of Organization // 10/21/2019