English

Transitioning Towards Sustainable Procurement

The strategic research initiative ”Transitioning towards sustainable procurement” was launched by the Department of operations management in November 2021, as a core part of the sustainable procurement project (SPI). The initiative is concerned with exploring sustainable procurement practices, and supporting the long term journey that Danish companies are engaged in, in their efforts to green their supply networks and to source sustainable products and services.

Sustainable Procurement Initiatives

The active CBS research faculty involved in the project are: 

The initiative focuses on case-based research and collaboration with our partner companies in developing and sharing new knowledge on how the transitioning towards sustainable procurement is unfolded in practice. As a core feature in our research, we explore the challenges and best practices that emerge in practice as firms seek to transition towards a greener supply network.

The following main subjects are currently part of our active research:

 • Environmental footprinting (Scope 3) / Managing CO2 emissions.
 • Measuring and managing sustainable supply performance.
 • Sustainable product innovations and circular product supply.
 • Compliance and certifications in supply management.
 • Sustainable supplier relationship management and governance of suppliers.
 • Frictions, dilemmas, competing requirements, stakeholder- and change management.

The research project aims to develop new knowledge published in leading international research journals, and shared with companies in Denmark and internationally to help enable a smoother transitioning towards a more sustainable future.

A core feature in the initiative is also the active involvement of graduate students from the CBS, mainly from the SCM line and the Procurement Minor in our research initiative. In the spring 2022, 15 master thesis students developed their master thesis together with our partner case companies within the confines of the research project. As a result 10 master thesis within sustainable procurement and supply management was developed.

For more information about the strategic initiative, please contract

Kim Sundtoft Hald, Professor (mso)

E-mail: ksh.om@cbs.dk

COLLABORATION WITH CASE COMPANIES

In the strategic research initiative, we collaborate with a range of different case companies from different industries to develop new knowledge on the transitioning towards sustainable procurement.

Together with the case companies, we map the status in their journey towards sustainable procurement. We then develop a plan for how the strategic research initiative can help develop and share knowledge that can strengthen the transitioning towards sustainable procurement in the company and the supply network.  

A collaboration agreement is signed with the company. Among other aspects, the collaboration agreement provided details on data-collection, anonymity, resource usage and opportunities for data collection and sharing.

As the transitioning towards sustainable procurement is a long term endeavor, we aim to develop long term relationships with the case companies. Thus, we see our relationships with the involved case companies as partnerships that helps us build a knowledge developing and knowledge sharing community around the important subject “Sustainable procurement and supply management”. 

Below is the list of the companies with which we have currently signed collaboration agreements. On top of this a range of other companies have shown interest in our strategic research initiative, participated in our workshops, and are currently pending as partners in the project. A total of 16 different companies from 11 different industries have participated in our activities so far.

List of core company partners (in alphabetical order) in the strategic research initiative “Transitioning towards sustainable procurement”:

 • CO-RO
 • COWI
 • Elis
 • Leo Pharma
 • Mærsk
 • Nordea
 • Novozymes
 • Ørsted

 

  

PAPERS AND DISSEMINATION

As part of the outcome of our research, we produce academic publications and publications in national and international trade magazines.

Below you will find links to some of the most recent of our dissemination activities. The papers are mainly in Danish, but we also plan to share papers and other materials in English at a later stage.

Kortlægning af SCOPE 3-udledning. Fremtiden flytter ind I Indkøb og supply management

Authors: Kim Sundtoft Hald, Kasper Herluf Østlund, & Morten Nordskov

I denne artikel kigger vi på to cases, der viser hvordan CO-RO og Elis Danmark har igangsat arbejdet og rejsen mod en større forståelse af virksomhedernes Scope 3 samt leverandørnetværkets miljørisici og miljøbelastning. Vi kigger ligeledes på nogle af de udfordringer, de to virksomheder har mødt undervejs.

Published in: DilfAktuelt OKTOBER 2022 UDGAVE NR. 19

Link to article:  fremtiden_flytter_ind_i_indkob_og_supply_management.pdf

Bæredygtige supply chains: Den udvidede og komplekse styringsopgave

Authors: Kim Sundtoft Hald

Abstract: Hvor kommer fokus på bæredygtighed i supply chains fra? Hvad motiverer virksomheder til i stadig større grad at fokusere på at omlægge til bæredygtig produktion og forsyning? Hvorfor er det så komplekst at gå fra at fokusere på bæredygtighed internt i virksomheden, til at fokusere på bæredygtighed i supply chain? Hvad er den cirkulære supply chain og hvad indebærer den for styringsopgaven? Denne artikel kigger på disse væsentlig spørgsmål, der alle kan være med til at kaste lys på den udvidede og ofte også meget komplekse styringsopgave der er forbundet med omlægningen til bæredygtige og cirkulære supply chains.

Pulished in: Revision & Regnskabsvæsen, Vol. 91, Nr. 7, 2022, s. 44-55.

Link to article:  baeredygtige_supply_chains_den_udvidede_og_komplekse_styringsopgave.pdf

 

Bæredygtigt indkøb styrkes gennem nyt CBS-initiativ

Authors: Kim Sundtoft Hald & Thomas Johnsen

Abstract: CBS har netop startet et nyt forskningsprojekt om bæredygtigt indkøb. I denne artikel forklarer vi om baggrunden for dette projekt, hvorfor det netop er vigtigt at fokusere på bæredygtigt indkøb lige nu, hvad bæredygtigt indkøb i det hele taget er, og hvorfor det nogle gange opfattes som svært at implementere i praksis. Et andet hovedfokus i artiklen er at fortælle om, hvad vi arbejder med i vores projekt, og hvad vi og samfundet, herunder virksomhederne og de studerende, får ud af det.

Published in: DILFAktuelt DECEMBER 2021 UDGAVE NR. 14

Link to article:  baeredygtigt_indkob_styrkes_gennem_nyt_cbs_initiativ.pdf

Rejsen mod bæredygtigt indkøb – Hvorfor er det så udfordrende og komplekst?

Authors: Sofia Wiik og Kim Sundtoft Hald

Abstract: Implementering af bæredygtige indkøb er kompleks og medfører en række udfordringer, som det er nødvendigt, at virksomheder tager stilling til og håndterer. Men tiden er knap, så derfor mål virksomheder tage beslutninger i uvished. Vi forsøger i denne artikel at belyse, hvordan virksomheder kan navigere i uvished for at opnå en højere grad af bæredygtige indkøb i komplekse forsyningskæder.

Published in: Effektivitet NR. 3 2021

Link to article:  rejsen_mod_baeredygtigt_indkob_hvorfor_er_det_sa_udfordrende_og_komplekst.pdf

 

FN´s Bæredygtighedsmål: Hvordan Bidrager Virksomheden og forsyningskæden?

Authors: Majbritt Christensen og Kim Sundtoft Hald

Abstract: I denne artikel diskuterer vi, hvordan virksomheder kan arbejde med at oversætte FN’s 17 globale bæredygtighedsmål til konkrete performancemål for virksomheden og forsyningskædens processer. Artiklen viser, hvordan de 17 bæredygtighedsmål kan sorteres, konkretiseres og opstilles i et balanced scorecard, der kan anvendes i virksomheden som et styringsredskab til at sikre fokus, bidrag og forbedringer i forhold til de vigtige FN-bæredygtighedsmål.

Published in: DilfAktuelt OKTOBER 2021 UDGAVE NR. 13

Link to article:  fns_baeredygtighedsmal_hvordan_bidrager_virksomheden_og_forsyningskaeden.pdf

PAST EVENTS AND MATERIALS

As part of the strategic initiative we have arranges a set of events and workshops for the participating case-companies. Below you can find a brief overview of these past events.

Workshop with case companies – Scope 3 mapping and SP-maturity:

Date: 31. October, 2022, SP107, Solbjerg Plads, CBS

21 managers from the area of purchasing and supply management from 14 different case companies, together with 9 graduate students that are associated with the research initiative participated in the workshop together with the core research team from CBS. The workshop was an opportunity to discuss and compare sustainable procurement practices across the participating companies, specifically concerning the Environmental footprinting (Scope 3) and the management of CO2 emissions as well as within the area of measuring maturity in sustainable procurement. An early version of a new tool developed within the project was tested by workshop participants, and feedback was provided for its improvement. The tool will be able to assess the level of maturity in working with sustainable procurement.  

The agenda was as follows:

 • 13:30-14:00 Introduction
 • 14:00-15:00 Working with Scope 3 mapping: Case by Kasper Herluf Østlund, VP, Global Customer Supply Chain CO-RO, followed by a discussion among the participating companies.
 • 15:00-16:00 What is maturity in sustainable procurement? Testing of maturity model and discussion among participating companies.
 • 16:00-16:30 Summary discussion, sandwich and water.

Link to workshop presentation workshop_slides_spi.pdf

Presentation of the strategic research initiative at the Supply Chain Leaders Forum 2022

Date: 15. September, 2022, Ovnhallen, Porcelænshaven 20, CBS

The Supply Chain Leaders Forum 2022 attracted 200 business executives, practitioners and students within the area of supply chain management. Kim Sundtoft Hald presented the main elements of the strategic research initiative to the participants. 

 

Workshop with case companies and the graduate students involved in the research initiative

Date: 4. May 2022, 13:30-16:30, SPS13, Solbjerg Plads, CBS.

The students involved in the research initiative presented their findings to the case-companies. The workshop also included discussions and knowledge sharing among the participating case-companies.

Link to the workshop program program.pdf

Link to short overview of the student projects spi_project_students_2022.pdf

 

SPI launch event at CBS

Date: 17. November 2021, 13:00-16:30, SPS12, Solbjerg Plads, CBS.

We launched the SPI initiative together with 45 representatives from Danish firms that all found the launch of the initiative timely and potentially value adding to their sustainable procurement practices. The agenda was as follows:

 • 13:00-14:00: Sustainable Procurement Initiative – Welcome, purpose and presentations by SPI research team at CBS
 • 14:00-14:30: Networking break
 • 14:30-15:00: Case – working with SP in practice – Opportunities and obstacles by Simon Juul Toft, Lead Green Procurement Specialist, Ørsted
 • 15:00-15:45: Group discussions – Opportunities and obstacles in sustainable procurement
 • 15:45-16:00: Wrap up and next steps
 • 16:00-16:30: Drinks and networking

  Link to the presentation spi_launch_event_presentation_2021.pdf

 

 

The page was last edited by: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 11/29/2022