Department of Management, Politics and Philosophy

Volunteer Knowledge Club

Vidensklub for Frivillige Sociale Organisationer

Vidensklub for Frivillige Sociale Organisationer

Vidensklubben er et tilbud for alle organisationer, der arbejder indenfor feltet for frivilligt socialt arbejde, om at bidrage til et dynamisk miljø, der nytænker relationen mellem forskning og de organisationer der forskes i. Klubben er i dag et bevis på at det er muligt at gøre op med den traditionelle forestilling om, at den enkelte forsker først laver noget forskning og derefter formidler den til sin omverden. Det betyder en afsked med forestillingen om, at det er forskningen, der har patent på viden. I stedet forudsætter vi, at der er brug for refleksiv viden, som medtænker, hvordan viden kan omsættes i en konkret praksis.


Når vi på denne måde nytænker relationen mellem forskning og praksis, sikrer vi, at vi sætter en forskningsbaseret vidensproduktion i gang. Ligeledes tager den forskningsbaserede viden udgangspunkt i en aktuel og relevant praksis. Klubbens medlemmer drager konkret nytte af vidensproduktionen, både i form af netværk og ved gensidig inspiration. Således skriver generalsekretær Lars Rahbek i KFUM´s sociale arbejde om Vidensklubben:


”Mødet mellem forskere og praktikere på det frivillige sociale felt - på den måde vi oplever det i Vidensklubben - er interessant og givende for alle parter. De mange teorier, krav til entydig dokumentation og klarhed i beskrivelser mødes med bunker af viden om, hvad der virker, om nødvendige tilpasninger og om anarki og ustyrlig dynamik. Mødet er ofte voldsomt. To verdener støder sammen, men her i Vidensklubben lykkes det at få ny indsigt, finde nye veje og bære mere med hjem, end vi kom med.”

Desuden vil medlemsorganisationerne fungere som et Advisory Board for forskningen. Dels i forhold til de forskningsproblematikker og forskningsfelter der vil blive taget op, og dels kan medlemmerne indgå som Advisory Board i forhold til opbygning og udvikling af såvel eksisterende som nye fag og uddannelser.

Åben invitation til frivillige sociale organisationer
Vidensklubben er baseret på medlemskab og er en åben invitation til de frivillige organisationer om, i samarbejde med forskere på CBS, at skabe et forum, hvor viden kan udveksles, diskuteres og videreudvikles i fællesskab. Aktiviteterne har form af:

  • Temamøder: Med udgangspunkt i den forskning der finder sted på CBS, behandles et emne, der har relevans for medlemsorganisationerne og deres medarbejdere (fx. partnerskaber, uafhængighedsstrategier, demokratiets mange ansigter, samtalen som teknologi).
  • Konference: Mindst én gang om året gennemføres en konference på CBS for klubbens medlemsorganisationer. På konferencen præsenteres oplæg om et specifikt emne (fx. ledelsesteknologier, velfærdsledelse, nye velfærdsmarkeder) fra CBS-forskere.
  • Et årligt dialogmøde med Socialministeriet, hvor man som medlem får mulighed for at gå i direkte dialog med dem om et aktuelt emne.
  • Ad hoc diskussionssessions: Herudover kan medlemsorganisationerne udvælges og selektivt inviteres til diskussionssessions ad hoc, fx. når et nyt forskningsprojekt – der forventes at have særlig interesse for nogle bestemte medlemsorganisationer – skal startes. På sigt skal diskussionssessions også kunne oprettes den anden vej rundt; hvis en organisation har en særlig problematik, der ønskes diskuteret, kan der oprettes et diskussionsforum.

Klubben er med vilje ikke tilknyttet bestemte forskningsprojekter, hvilket frigør forskningen til at forfølge de problemstillinger som forskningsmæssigt vurderes mest interessant. Samtidig giver det solidaritetsprincip som ligger i klubtanken en medlemspris, som alle kan være med på.

Initiativet er et pilotprojekt, der på længere sigt kan udvides, således at organisationer fra andre felter, som forskningsgruppen 'Offentlig og Politisk Ledelse' forsker i, kan inddrages som medlemmer.

Yderligere information:

 

Om medlemskab af klubben:
Medlemsprisen pr. organisation er kr. 20.000 for et års medlemskab. Hver organisation kan sende i alt tre personer til vidensklubbens forskellige aktiviteter. De nuværende medlemmer i Vidensklubben er: Dansk Røde Kors, Blå Kors, Ældre Sagen og KFUM´s Sociale Arbejde. Klubben er i øvrigt åben for flere medlemsorganisationer - se kontaktinformation ovenfor.

 

The page was last edited by: Department of Management, Politics and Philosophy // 11/15/2021